Przetarg nieograniczony na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych – aktualizacja 07.07.2014 r. 2

30 czerwca 2014

Przetarg nieograniczony na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych – aktualizacja 07.07.2014 r. 2

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 3 art. 24 PZPW

Poniżej publikujemy wyjaśnienia i zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyjaśnieniia i zmiana treści SIWZ

SIWZ 01.07.2014

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 3 Oświadczenie zgodnie z art. 24 Ustawy Zamówień Publicznych

Zalącznik nr 1 Formularz ofertowy 01.07

Zalącznik nr 2 Oświadzcenie o przynależności do grupy kapitałowej 01.07

Zalącznik nr 3 Oświadzcenie zgodnie z art. 24 Ustawy Prawo Zamóień Publicznych 01.07

Zmiana treści SIWZ

Publikujemy odpowiedzi na kolejne pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

wyjaśnienie do SIWZ 02.07.2014 2

Publikujemy zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

zmiana treści SIWZ 07.07.2014