Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurecyjności- Tablica magnetyczna