Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności- wizyta studyjna