Zrealizowane projekty PCPR

 

Projekt „Razem bezpieczniej” 2017:

 

 

PROJEKT „RAZEM BEZPIECZNIEJ” 2016

 

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż

 

Projekt „Rodzina w Centrum”