Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- szkolenie