INFORMACJA O WYBORZE OFERTY, ZAPYTANIE OFERTOWE NR PC 361.2.2018