Kontakt

Godziny urzędowania

W poniedziałki w godzinach: 7.30 – 16.30

We wtorki w godzinach: 7.30 – 15.30

W środy w godzinach: 7.30 – 15.30

W czwartki w godzinach: 7.30 – 15.30

W piątki w godzinach: 7.30 – 14.30

KADRA

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W TUCHOLI


Kościuszki 16, 89-500 Tuchola

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: http://epuap.gov.pl – PCPRTuchola2/SkrytkaESP

 

Pokój 2.32 tel. (52) 559 20 24, e-mail: pcprtuchola.kierownik@wp.pl

Anna Goźlińska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

 

 

Pokój 2.26 tel. (52) 559 20 11, e-mail: pcprtuchola.piecza@wp.pl

Hanna Zielinska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

 

 

Pokój 2.29  tel. (52) 559 19 60, pcprtuchola.finanse@wp.pl

Bernadeta Kądziela – Niemczewska – Główny Księgowy

 

 

Pokój 2.12  tel. (52) 559 20 18, e-mail: sekretariat@pcprtuchola.pl

Martyna Kacińska – Pomoc administracyjna

Marcin Niemczewski – Kądziela – Dozorca

 

 

Pokój 2.13  tel. (52) 559 20 10,  e-mail: pfron@pcprtuchola.pl

Przemysław Zysnarski – Kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Pozyskiwania Środków

 

 

Pokój 2.11  tel. (52) 559 02 19, e-mail: pfron@pcprtuchola.pl

Paulina Grzonkowska – Podinspektor

Janina Jagła – Żmudzka – Podinspektor

Marzena Kowalik – Pomoc administracyjna

 

 

Pokój 2.30  tel. (52) 336 07 00, e-mail: pcprtuchola.finanse@wp.pl

Adrian Czapiewski – Podinspektor 

Ewa Weltrowska – Podinspektor

 

 

Pokój 2.28  tel. (52) 559 19 96, e-mail: sekretariat@pcprtuchola.pl

Alina Kowalska – Wamka – Kierownik Działu Organizacyjnego

Natalia Kamecka – Podinspektor

 

 

Pokój 2.22  tel. (52) 336 07 02, e-mail: pcprtuchola.koordynator@wp.pl

Kinga Czapiewska – Kierownik Działu Pomocy Rodzinie 

 

 

Pokój 2.24  tel. (52) 336 07 04, e-mail: pcprtuchola.koordynator@wp.pl

Katarzyna Kotowska – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Anna Szwinkowska – Starszy specjalista pracy socjalnej

Dorota Welter – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 

 

Pokój 2.25  tel. (52) 336 07 01, e-mail: pcprtuchola.koordynator@wp.pl

Magdalena Gierszewska – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Joanna Klewicz – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Anna Liegmann – Specjalista pracy socjalnej

 

 

Pokój 2.23  tel. (52) 336 07 03, e-mail: pcprtuchola.piecza@wp.pl

Julia Altmann – Pomoc administracyjna stanowisko ds. rodzin zastępczych

Sara Renk – Podinspektor

 

 

Inspektor Ochrony Danych, tel. 500-438-300

Tomasz Jutrowski  – inspektor.rodo@wp.pl