Zapytanie ofertowe nr 5/2014 zgodne z zasadą konkurencyjności