Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności