Zapytanie ofertowe nr 6/2014 zgodne z zasadą konkurencyjności