Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności – szkolenie nr 11