Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności – wizyta studyjna