Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności – grupa wsparcia