Zapytanie ofertowe nr 7/2014 zgodne z zasadą konkurencyjności