Zapytanie zgodne z zasadą konkurencyjności nr pc.3660.50.2011