Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- Komputery przenośne