Ogłoszenie o zamówieniu – aktualizacja 13.07.2015 r.

07 lipca 2015

Ogłoszenie o zamówieniu – aktualizacja 13.07.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi publikuje ogłoszenie o zamówieniu na realizację usług w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy” cz. 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Oświadczenie

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Wykaz zrealizowanych usług

Wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy Wzór listy obecności

Załącznik nr 2 do umowy Wzór listy potwierdzenia odebrania materiałów szkoleniowych

Załącznik nr 3 do umowy Wzór listy potwierdzenia otrzymania wyżywienia

Załącznik nr 4 do umowy Wzór listy otrzymania biletów wstępu

Załączniki w wersji edytowalnej:

załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

załącznik nr 3 wykaz zrealizowanych usług

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi poniżej publikuje wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu.

Wyjaśnienia treści ogłoszenia

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi poniżej publikuje wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Zmianę treści ogłoszenia:

Wyjaśnienia treści ogłoszenia

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi poniżej publikuje wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu.

 Wyjaśnienia 09.07.15.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi poniżej publikuje wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu.

Wyjaśnienia 10.07.2015.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi poniżej publikuje wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu.

Wyjasnienia

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi poniżej publikuje wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu.

Wyjaśnienia 13.07.2015