Zapytanie ofertowe nr 2/POKL 7.1.2/13 zgodne z zasadą konkurencyjności