Zapytanie ofertowe nr PC.361.4.2018 – Spotkanie edukacyjne