Projekty PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w partnerstwie z Kujawsko–Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach, Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi realizuje projekt: „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne

Okres realizacji: 01.06.2019 – 31.10.2023

Cele projektu: przetestowanie innowacyjnego modelu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną

Planowane efekty: utworzenie 3 Otwartych Punktów Integracji (gdzie opiekę znajdzie 15 osób niepełnosprawnych intelektualnie), 1 Mieszkania Treningowego ( jednocześnie w mieszkaniu będą mogły przebywać 4 osoby niepełnosprawne), 3 Mieszkań Wspieranych

Wartość projektu: 5.820.626,83 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskiej: 5.488.269,04 zł