PRZETARG NIEOGRANICZONY W RAMACH PROJEKTU „SCHEMATOM STOP!” – aktualizacja 21.05.2015 r.

20 maja 2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY W RAMACH PROJEKTU „SCHEMATOM STOP!” – aktualizacja 21.05.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi publikuje zmianę treści SIWZ oraz wyjaśnienia treści SIWZ.

Zmiana treści SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi ogłasza przetarg nieograniczony na realizację usług w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” cz. 1. Poniżej publikujemy dokumentacją związaną z przetargiem.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o niepodeleganiu

Załącznik nr 3 do SIWZ – propozycja miejsca zakwaterowania

Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór wykazu osób

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór wykazu zrealizowanych usług

Załącznik nr 6 Umowa o realizację treningu interpersonalnego

Załącznik nr 1 do umowy – wzór karty czasu pracy trenera

Załącznik nr 2 do umowy – wzór listy obecności

Załącznik nr 7 Umowa na realizację wizyty studyjnej

Załącznik nr 1 do umowy – wzór listy obecności na wyjeździe

Załącznik nr 2 do umowy – wzór listy potwierdzającej zakwaterowanie

Załącznik nr 3 do umowy – wzór listy obecności na spotkaniu PZKW

Załącznik nr 4 do umowy – wzór listy obecności na spotkaniu MGI

Załącznik nr 5 do umowy – Wzór listy potwierdzenia otrzymania wyżywienia

Załącznik nr 6 do umowy – Wzór listy potwierdzenia materiałów szkoleniowych