PRZETARG NIEOGRANICZONY „RODZINA W CENTRUM”

24 maja 2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY „RODZINA W CENTRUM”

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

OGŁOSZENIE NR 514527-N-2017 z dnia 24.05.2017

SIWZ

Załącznik nr 1

ZAŁĄCZNIK NR 1

Załącznik nr 2

ZAŁĄCZNIK NR 2

Załącznik nr 3

ZAŁĄCZNIK NR 3

Załącznik nr 4

ZAŁĄCZNIK NR 4

Załącznik nr 5

ZAŁĄCZNIK NR 5

Załącznik nr 6

ZAŁĄCZNIK NR 6