Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności- catering na szkolenia