Przetarg nieograniczony nr PC.361.7.2019

19 kwietnia 2019

Przetarg nieograniczony nr PC.361.7.2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

zmiana SIWZ

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Wyjaśnienie nr 5 SIWZ

Wyjaśnienia nr 4 SIWZ

Wyjaśnienia nr 3 SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ zmiana 23.04.2019

Wyjaśnienie nr 2 SIWZ

Wyjaśnienie nr 1 SIWZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi publikuje poniżej dokumenty dotyczące przetargu nieograniczonego nr PC.361.7.2019 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7