Zapytanie ofertowe nr 16/2014 – wyjazd do Jura Parku – aktualizacja 07.08.2014

05 sierpnia 2014

Zapytanie ofertowe nr 16/2014 – wyjazd do Jura Parku – aktualizacja 07.08.2014

W zamieszczonym zapytaniu ofertowym, w części „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt. 3 znalazł się błąd. Prawidłowym terminem realizacji przedmiotu zamówienia (terminem wyjazdu) jest dzień 14.09.2014 r., podany na początku wyżej wymienionej części.

Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe na zorganizowanie jednodniowego wyjazdu do Jura Parku w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

Zapytanie ofertowe

zapytanie jura park

Formularz ofertowy

fromularz jura park

formularz jura park