Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności – szkolenie nr 10