Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- ekran do projektora multimedialnego