Przetarg nieogranicznony – świadczenie uslug edukacyjnych i szkoleniowych – aktualizacja 04.12.2014

02 grudnia 2014

Przetarg nieogranicznony – świadczenie uslug edukacyjnych i szkoleniowych – aktualizacja 04.12.2014

Poniżej publikujemy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczenie zgodnie z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych

Oświadczenie o nieopodleganiu wykluczeniu

Aktualizacja 03.12.2014

Poniżej publikujemy formularz ofertowy w wersji edytowalnej

formularz ofertowy

Aktualizacja 04.12.2014

Poniżej publikujemy pytanie oferenta wraz z odpowiedzią oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zatrudnienia.

odpowiedź i zmiana treści SIWZ