Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności