Przydatne linki

1. Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Przygotowany informator pomoże ci przygotować się na narodziny nieuleczalnie chorego dziecka.

Informator „Za życiem”

2. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Wszystko o niepełnosprawności.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pomoc dla konsumentów.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Karta Dużej Rodziny.

Główny Inspektorat Sanitarny.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.