Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności- wykonanie strony internetowej projektu