Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- Oprogramowanie MS Office