Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności- ulotki