Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- projektor multimedialny