Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności- stół konferencyjny