Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- Superwizja dla pracowników socjalnych