Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- Materiały biurowe