Rozeznanie rynku – Zespół Koordynujący

24 listopada 2022

Rozeznanie rynku – Zespół Koordynujący

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi zaprasza do składania ofert na oszacowanie usługi polegające na pełnieniu funkcji członka Zespołu Koordynującego w ramach projektu „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. Opis usługi znajduje się w dokumencie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zamieszczonym poniżej.

Zainteresowane podmioty zapraszamy do składania formularza ofertowego, którego wzór został zamieszczony poniżej. Oferty prosimy przesyłać na adres: snstuchola@wp.pl do dnia 29.11.2022 r. do godziny 9.00.

Dodatkowych informacji udziela Przemysław Zysnarski pod adresem e-mail wskazanym wyżej.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Formularz oferty – zespół koordynujący (pdf)

Formularz oferty – zespół koordynujący (doc)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZK