Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności– szkolenie