Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- materiały promocyjne