Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności nr pc.3660.47.2011