Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- Drukarka laserowa