Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności – szkolenie