Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności – doradztwo zawodowe