Do pobrania

Wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wniosek o dofinansowanie/zwrot kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie zakupu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sprzętu rehabilitacyjnego

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych

Zgoda właściciela budynku/lokalu na likwidację bariery architektonicznej do potrzeb osoby niepełnosprawnej

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

oświadczenie o wskazanie numeru rachunku bankowego w związku ze wstrzymaniem wypłat gotówkowych