Do pobrania

Wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

1. Wniosek o dofinansowanie/zwrot kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych ze środków PFRON

załącznik nr 1 klauzula informacyjna przedmioty ortopedyczne

załącznik nr 2  oświadczenie o wskazanie rachunku bankowego (innego niż wnioskodawcy)

załącznik nr 3 pelnomocnictwo sow

Oświadczenia wnioskodawcy


2. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

załącznik nr 1- zaświadczenie lekarskie

załącznik nr 2 klauzula informacyjna sprzęt rehabilitacyjny

załącznik nr 3- oświadczenie o wskazanie rachunku bankowego (innego niż wnioskodawcy)

załącznik nr 4 pełnomocnictwo SOW


3. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

załącznik nr 1 zaświadczenie lekarskie

załącznik nr 2 oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej

załącznik nr 3 klauzula informacyjna turnus rehabilitacyjny

załącznik nr 4 pełnomocnictwo SOW


4. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się.

załącznik nr 1 zaświadczenie lekarskie

załącznik nr 2 klauzula informacyjna bariery w komunikowaniu się

załącznik nr 3 oświadczenie o wskazanie rachunku bankowego (innego niż wnioskodawcy)

załącznik nr 4pełnomocnictwo SOW


5. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych.

załącznik nr 1 zaświadczenie lekarskie

załącznik nr 2 klauzula informacyjna bariery techniczne

załącznik nr 3 oświadczenie o wskazanie rachunku bankowego (innego niż wnioskodawcy)

załącznik nr 4 pełnomocnictwo SOW

załącznik nr 5 oświadczenie o miejscu zamieszkania


6. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych

załącznik nr 1 klauzula informacyjna bariery architektoniczne

załącznik nr 2 oświadczenie o miejscu zamieszkania

załącznik nr 3 zaświadczenie lekarskie

załącznik nr 4 pełnomocnictwo sow

załącznik nr 5 zgoda właściciela budynku/lokalu na likwidację bariery architektonicznej do potrzeb osoby niepełnosprawnej

załącznik nr 6  oświadczenie o wskazanie rachunku bankowego (innego niż wnioskodawcy)


7. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

oświadczenie o wskazanie numeru rachunku bankowego w związku ze wstrzymaniem wypłat gotówkowych