Do pobrania

Wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1. Wniosek o dofinansowanie/zwrot kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych ze środków PFRON


2. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.


3. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.


4. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się.


5. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych.


6. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych


7. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.


8. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji.


    Dokument do wniosków pod numer 1, 2, 4, 5, 6: