Zapytanie ofertowe nr 3/2014 zgodne z zasadą konkurencyjności