Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności -kurs języka migowego