Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności – szkolenie 13