Zapytanie ofertowe nr 4/POKL 7.1.2/12 zgodne z zasadą konkurencyjności