Zapytanie ofertowe nr 3/POKL 7.1.2/12 zgodne z zasadą konkurencyjności